Voor ouders

 

Alle ouders krijgen bij plaatsing van hun kind een uitnodiging voor de OuderLogin KOVnet.
Daar vindt u facturen,  jaaroverzichten,  contracten, etc en kunt u incidentele absentie van uw kind en vakanties doorgeven.

Ouderlogin KDVnet
Inloggen

KOVnet Handleiding Ouderlogin

Login

 

De kosten voor ons peuterarrangement zijn € 8.72 per uur. Jaarlijks stellen wij in januari onze tarieven opnieuw vast.
De kosten van 40 weken per jaar factureren we in 12 maanden. U bezet een kindplaats en kunt geen restitutie aanvragen bij afgemelde dagen en/of ziekte van uw kind.
U wordt iedere maand voorafgaand aan de maand van opvang gefactureerd. We werken uitsluitend met automatische incasso. Kinderopvangtoeslag (van het Rijk) dient u zelf aan te vragen en te regelen. U betaalt de volledige factuur.

Tarieven KDV PSZ 2020

Tarieven Zonnestraaltjes – Toverster 2021

Tegemoetkoming in de kosten
Kinderopvangtoeslag
In eerste instantie informeert u bij de belastingdienst of u recht heeft op kinderopvangtoeslag. Meer informatie vindt u op www.toeslagen.nl

Alle onze lopende tarievenoverzichten plus mogelijkheden en voorwaarden over ruilen en extra opvangdagen vind u hier.

Onze registratienummers bij het landelijk register kinderopvang

BSO De Toverfluit140966833
BSO De Flierefluit / Verkenners146919701
BSO Oberon175678029
BSO Keizer Karel / Bosbengels249189677
Peutergroep De Toverster199320020
Kinderdagopvang De Zonnestraaltjes296807576

U kunt uw kind vrijblijvend aanmelden via onze website.  -> Aanmelden

 • Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail, we zullen vervolgens contact met u opnemen.
  In verband met onze planning adviseren wij om uw kind ruim van tevoren aan te melden.
 • Ongeveer drie maanden voor de startdatum nemen we contact met u op over de plaatsingsmogelijkheden voor uw kind. Broertjes/zusjes binnen KORVN en uitbreiden van dagen hebben voorrang op het plaatsen van nieuwe kinderen.
 • Kunnen we uw kind plaatsen, dan maken we ook een afspraak met u voor een korte kennismaking.
  Tijdens deze kennismaking informeren we u dan over onze pedagogische visie, werkwijze en organisatorische aspecten.
  Daarnaast is er ruimte voor het stellen van uw persoonlijke vragen.
  We bezoeken kort de peutergroep en u maakt  kennis met onze pedagogisch medewerksters.
 • Na de kennismaking geeft u binnen 5 werkdagen aan of uw kind definitief komt. U ontvangt dan ook van ons de plaatsingsovereenkomst.
  Wij verzoeken u deze binnen de gestelde termijn ingevuld en getekend te retourneren.
 • Tijdens de eerste (wen) ochtend zal er een intake met een van de pedagogisch medewerkers plaats vinden.
  Tijdens de intake komen diverse praktische zaken aan de orde en heeft u de ruimte om meer over uw kind te vertellen.

Tijdens de eerste (wen) ochtend bij de Toverster bent u samen met uw kind vanaf 08.45 uur welkom op de groep.
U wordt dan door de pedagogisch medewerksters opgevangen en u (één ouder of verzorger) mag er de hele ochtend bijblijven.

Voor het meest recente inspectierapport van de GGD kijkt u hier