Voor ouders

 

Alle ouders krijgen bij plaatsing van hun kind een uitnodiging voor de OuderLogin KOVnet.
Daar vindt u facturen,  jaaroverzichten,  contracten, etc en kunt u incidentele absentie van uw kind en vakanties doorgeven.

Ouderlogin KDVnet
Inloggen

KOVnet Handleiding Ouderlogin

Login

 

De kosten voor ons peuterarrangement zijn 7,50 euro per uur. Jaarlijks stellen wij in januari onze tarieven opnieuw vast.
De kosten van 40 weken per jaar factureren we in 12 maanden á 75 euro per dagdeel. U bezet een kindplaats en kunt geen restitutie aanvragen bij afgemelde dagen en/of ziekte van uw kind.
U wordt iedere maand voorafgaand aan de maand van opvang gefactureerd. We werken uitsluitend met automatische incasso. Kinderopvangtoeslag (van het Rijk) dient u zelf aan te vragen en te regelen. U betaalt de volledige factuur.

Tegemoetkoming in de kosten
Kinderopvangtoeslag
In eerste instantie informeert u bij de belastingdienst of u recht heeft op kinderopvangtoeslag. Meer informatie vindt u op www.toeslagen.nl

Alle onze lopende tarievenoverzichten plus mogelijkheden en voorwaarden over ruilen en extra opvangdagen vind u hier.

Onze registratienummers bij het landelijk register kinderopvang

BSO De Toverfluit140966833
BSO De Flierefluit / Verkenners146919701
BSO Oberon175678029
BSO Keizer Karel / Bosbengels249189677
Peutergroep De Toverster199320020
Kinderdagopvang De Zonnestraaltjes296807576

U kunt uw kind vrijblijvend aanmelden via onze website.  -> Aanmelden

 • Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail, we zullen vervolgens contact met u opnemen.
  In verband met onze planning adviseren wij om uw kind ruim van tevoren aan te melden.
 • Ongeveer drie maanden voor de startdatum nemen we contact met u op over de plaatsingsmogelijkheden voor uw kind. Broertjes/zusjes binnen KORVN en uitbreiden van dagen hebben voorrang op het plaatsen van nieuwe kinderen.
 • Kunnen we uw kind plaatsen, dan maken we ook een afspraak met u voor een korte kennismaking.
  Tijdens deze kennismaking informeren we u dan over onze pedagogische visie, werkwijze en organisatorische aspecten.
  Daarnaast is er ruimte voor het stellen van uw persoonlijke vragen.
  We bezoeken kort de peutergroep en u maakt  kennis met onze pedagogisch medewerksters.
 • Na de kennismaking geeft u binnen 5 werkdagen aan of uw kind definitief komt. U ontvangt dan ook van ons de plaatsingsovereenkomst.
  Wij verzoeken u deze binnen de gestelde termijn ingevuld en getekend te retourneren.
 • Tijdens de eerste (wen) ochtend zal er een intake met een van de pedagogisch medewerkers plaats vinden.
  Tijdens de intake komen diverse praktische zaken aan de orde en heeft u de ruimte om meer over uw kind te vertellen.

Tijdens de eerste (wen) ochtend bij de Toverster bent u samen met uw kind vanaf 08.45 uur welkom op de groep.
U wordt dan door de pedagogisch medewerksters opgevangen en u (één ouder of verzorger) mag er de hele ochtend bijblijven.