Plaatsingsbeleid

U kunt uw kind vrijblijvend aanmelden via onze website.  -> Aanmelden

 • Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail, we zullen vervolgens contact met u opnemen.
  In verband met onze planning adviseren wij om uw kind ruim van tevoren aan te melden.
 • Ongeveer drie maanden voor de startdatum nemen we contact met u op over de plaatsingsmogelijkheden voor uw kind. Broertjes/zusjes binnen KORVN en uitbreiden van dagen hebben voorrang op het plaatsen van nieuwe kinderen.
 • Kunnen we uw kind plaatsen, dan maken we ook een afspraak met u voor een korte kennismaking.
  Tijdens deze kennismaking informeren we u dan over onze pedagogische visie, werkwijze en organisatorische aspecten.
  Daarnaast is er ruimte voor het stellen van uw persoonlijke vragen.
  We bezoeken kort de peutergroep en u maakt  kennis met onze pedagogisch medewerksters.
 • Na de kennismaking geeft u binnen 5 werkdagen aan of uw kind definitief komt. U ontvangt dan ook van ons de plaatsingsovereenkomst.
  Wij verzoeken u deze binnen de gestelde termijn ingevuld en getekend te retourneren.
 • Tijdens de eerste (wen) ochtend zal er een intake met een van de pedagogisch medewerkers plaats vinden.
  Tijdens de intake komen diverse praktische zaken aan de orde en heeft u de ruimte om meer over uw kind te vertellen.

Tijdens de eerste (wen) ochtend bij de Toverster bent u samen met uw kind vanaf 08.45 uur welkom op de groep.
U wordt dan door de pedagogisch medewerksters opgevangen en u (één ouder of verzorger) mag er de hele ochtend bijblijven.