1 april – Nieuwsbrief Sluiting Kinderopvang t/m 28 april

Beste ouders/verzorgers,
Gisteravond hebben we via de persconferentie vernomen dat de kinderopvang t/m 28 april dicht blijft. We hebben alle begrip voor deze maatregel. We realiseren ons ook dat deze maatregel veel gevolgen heeft voor u en uw kinderen. Daar waar we normaal gesproken alles in het werk stellen om u te ontzorgen kunnen we nu helaas weinig bieden. Dat geeft een onbevredigend gevoel. We hopen u en de kinderen in mei weer te mogen ontvangen op onze locaties.

Noodopvang
Verschillende ouders doen een beroep op de noodopvang. De belasting op noodopvang in Nijmegen is hoog. Veel ouders werken in één van de ziekenhuizen, in het onderwijs of andere vitale functies.
We blijven de komende tijd de noodopvang verzorgen voor alle ouders die werkzaam zijn in de vitale processen. Voor de BSO kinderen werken we daarin samen met de scholen. We vangen de kinderen na schooltijd op. Op dinsdag 28 april is de noodopvang van 08.30-18.30 uur geopend (scholen zijn dan gesloten i.v.m. meivakantie)

Ouders die na 6 april afhankelijk zijn van noodopvang en werkzaam zijn in de vitale beroepen dienen dit opnieuw kenbaar te maken. Net zoals de afgelopen weken dient u zich aan te melden via kindplanning@korvn.nl. (Ook via deze weg afmelden indien de opvang vervalt)

Ouders die geen recht hebben op noodopvang hoeven niets te doen.

Verkouden kinderen
We verzoeken u met klem om kinderen met keelpijn, hoesten, niezen, loopneus en of koorts thuis te houden. Mocht uw kind tijdens de dag klachten krijgen dan zullen we u verzoeken om uw kind op te halen.

Brengen/  halen 
Let u bij het brengen en halen ook op de richtlijnen van het RIVM. Kinderen worden opgehaald door één ouder. Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Zowel kinderen als ouders dienen klachtenvrij te zijn bij breng/haalmomenten. Het afscheid bij brengen of ophalen houden we heel kort. Bij de Zonnestraaltjes haalt u uw kind bij de deur op.

Bereikbaarheid
Onze medewerkers werken zoveel mogelijk thuis. We zijn bereikbaar via de mail kindplanning@korvn.nl en op alle kantoordagen van 09.00-12.00 uur op 024-8443347.
We wensen iedereen veel gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,
Directie BSO Nijmegen
Directie de Zonnestraaltjes

15 maart -Nieuwsbrief Sluiting en Noodopvang

Beste ouders/verzorgers,
Zojuist is in een landelijke persconferentie aan ons kenbaar gemaakt dat de kinderopvang per direct sluit. T/m 6 april zullen de BSO locaties, de Zonnestraaltjes en de Toverster gesloten zijn.

Uitzondering
Wij maken een uitzondering voor alle ouders die werkzaam zijn in de vitale processen. Om zo snel mogelijk in kaart te brengen om welke ouders en kinderen dit gaat verzoeken wij u het volgende.
Wilt u per direct uw kind afmelden t/m 6 april uw kind afmelden indien u niet werkt in de categorie vitale processen. Wilt u per direct een mail sturen naar kindplanning@korvn.nl indien u wél afhankelijk bent van deze noodopvang.

Personeelstekort
Net als het onderwijs kampen wij door verkoudheidsklachten met een tekort aan pedagogische medewerkers. Wij zullen de gezonde pedagogisch medewerkers zo zorgvuldig en langdurig mogelijk inzetten.

Toverster
De Toverster is morgen en dinsdag vanaf 08.45-12:45 uur geopend voor noodopvang. Vanaf woensdag is de opvang alleen op verzoek via de mail en na bevestiging van onze zijde geopend.

Zonnestraaltjes
Morgen en dinsdag zijn de zonnestraaltjes geopend voor noodopvang van 07.30-18.30 uur. Vanaf woensdag is de opvang alleen geopend op verzoek via de mail en na bevestiging van onze zijde.

BSO Nijmegen
Morgen en dinsdag zullen wij op de gebruikelijke ophaaltijden op school de kinderen die gebruik maken van noodopvang ophalen. Op de locaties Toverfluit en Bosbengels/Keizer Karel zullen we alle kinderen opvangen. De kinderen van de Flierefluit en Oberon zullen bij Keizer Karel opgevangen worden. De warme maaltijden zullen vervallen. Vanaf woensdag is de opvang alleen op verzoek via de mail en na bevestiging van onze zijde geopend.

Verkouden kinderen
We verzoeken u met klem om kinderen met keelpijn, hoesten, niezen, loopneus en of koorts thuis te houden. Mocht uw kind tijdens de dag klachten krijgen dan zullen we u verzoeken om uw kind op te halen. We hopen u op deze wijze snel geïnformeerd te hebben over de situatie voor morgen en dinsdag. In de komende dagen zullen we u verder informeren.

Via 024 844 33 47 en kindplanning@korvn.nl zijn we morgen bereikbaar voor al uw vragen.

Met vriendelijke groet,
Directie BSO Nijmegen
Directie de Zonnestraaltjes

9 maart -Update Ouders

Aan alle ouders van de kinderen van Kinderopvang rijk van Nijmegen

Maandag 9 maart 2020

Betreft: coronavirus
Beste ouder,
Afgelopen dinsdag informeerden wij u over het beleid dat Kinderopvang Rijk van Nijmegen voert met betrekking tot het coronavirus. In deze brief geven wij u een update. Zoals eerder gemeld zijn de instructies van de betrokken instanties voor ons leidend. Bij twijfel raadplegen wij te allen tijde de GGD..
Bent u recentelijk in een van de risicogebieden geweest en ontwikkelt u of uw kind(eren) lichte verkoudheids- of luchtwegklachten, kortademigheid of is er een grieperig gevoel? Raadpleeg dan altijd eerst telefonisch uw huisarts voordat u uw kind(eren) naar het kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang stuurt. Ook als uw kind niet in een van de gebieden is geweest, maar toch verkoudheids- of luchtwegklachten heeft, kortademig is of zich grieperig voelt, raden wij aan uw huisarts te raadplegen en eventueel op advies uw kind(eren) thuis te houden totdat de klachten over zijn.

Daarnaast blijven de volgende adviezen van kracht. We zullen hier de kinderen ook regelmatig op attenderen:
• was regelmatig je handen met water en zeep
• hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na het snuiten direct weg
• raak zo min mogelijk met je handen je ogen, neus en mond aan
• houd minimaal een meter afstand van iemand die hoest of niest

Vanaf heden is ons beleid om fysiek contact zoveel mogelijk te vermijden. We schudden dus geen handen, geven geen high five en houden gepaste afstand van elkaar. Er is geen reden voor paniek, wel is het belangrijk om alert te zijn te blijven.
Om u zo goed mogelijk geïnformeerd te houden, gaan we in de loop van maandag 9 maart een webpagina aanmaken korvn.nl/coronavirus waarop u de laatste informatie vindt over het coronavirus, inclusief een aantal links naar pagina’s waarop u relevante informatie kunt vinden. Wij vragen u om zelf ook regelmatig de updates van de GGD en het RIVM in de gaten te houden en situaties die u zorgen baren, te rapporteren bij de directeur of beleidsmedewerker van Kinderopvang Rijk van Nijmegen.

Alvast dank voor uw medewerking.

Vriendelijke groet,
Marleen Leenders, beleidsmedewerker Kinderopvang Rijk van Nijmegen
Inge de Werd, directeur.