1 april – Nieuwsbrief Sluiting Kinderopvang t/m 28 april

Beste ouders/verzorgers,
Gisteravond hebben we via de persconferentie vernomen dat de kinderopvang t/m 28 april dicht blijft. We hebben alle begrip voor deze maatregel. We realiseren ons ook dat deze maatregel veel gevolgen heeft voor u en uw kinderen. Daar waar we normaal gesproken alles in het werk stellen om u te ontzorgen kunnen we nu helaas weinig bieden. Dat geeft een onbevredigend gevoel. We hopen u en de kinderen in mei weer te mogen ontvangen op onze locaties.

Noodopvang
Verschillende ouders doen een beroep op de noodopvang. De belasting op noodopvang in Nijmegen is hoog. Veel ouders werken in één van de ziekenhuizen, in het onderwijs of andere vitale functies.
We blijven de komende tijd de noodopvang verzorgen voor alle ouders die werkzaam zijn in de vitale processen. Voor de BSO kinderen werken we daarin samen met de scholen. We vangen de kinderen na schooltijd op. Op dinsdag 28 april is de noodopvang van 08.30-18.30 uur geopend (scholen zijn dan gesloten i.v.m. meivakantie)

Ouders die na 6 april afhankelijk zijn van noodopvang en werkzaam zijn in de vitale beroepen dienen dit opnieuw kenbaar te maken. Net zoals de afgelopen weken dient u zich aan te melden via kindplanning@korvn.nl. (Ook via deze weg afmelden indien de opvang vervalt)

Ouders die geen recht hebben op noodopvang hoeven niets te doen.

Verkouden kinderen
We verzoeken u met klem om kinderen met keelpijn, hoesten, niezen, loopneus en of koorts thuis te houden. Mocht uw kind tijdens de dag klachten krijgen dan zullen we u verzoeken om uw kind op te halen.

Brengen/  halen 
Let u bij het brengen en halen ook op de richtlijnen van het RIVM. Kinderen worden opgehaald door één ouder. Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Zowel kinderen als ouders dienen klachtenvrij te zijn bij breng/haalmomenten. Het afscheid bij brengen of ophalen houden we heel kort. Bij de Zonnestraaltjes haalt u uw kind bij de deur op.

Bereikbaarheid
Onze medewerkers werken zoveel mogelijk thuis. We zijn bereikbaar via de mail kindplanning@korvn.nl en op alle kantoordagen van 09.00-12.00 uur op 024-8443347.
We wensen iedereen veel gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,
Directie BSO Nijmegen
Directie de Zonnestraaltjes